Grzybice narządowe

Większość grzybic narządowych (głębokich) jest zaliczana do tzw. zakażeń oportunistycznych, tj. zakażeń wywołanych drobnoustrojami niechorobotwórczymi dla człowieka zdrowego, które jednak mogą być przyczyną choroby u osób z upośledzoną odpornością. Do zachorowania na grzybice narządowe szczególnie usposabiają choroby krwi, takie jak białaczka, ziarnica złośliwa, agranulocytoza, zakażenie wirusem HIV oraz niektóre choroby endokrynologiczne, jak np. cukrzyca. Dużą rolę w rozwoju grzybic głębokich odgrywa długotrwałe leczenie kortykosteroidami, antybiotykami oraz lekami cytostatycznymi. Czynnikami sprzyjającymi są również zabiegi chirurgiczne i przeszczepy narządów.
Grzybice głębokie dzielimy na egzogenne, tj. takie, które rozwijają się w następstwie zakażenia grzybami z zewnątrz, oraz na grzybice endogenne – przyczyną są grzyby będące częstymi saprofitami jamy ustnej i przewodu pokarmowego.
Najczęściej spotykanymi grzybicami układowymi są:
●  kandydoza (zakażenie wywołują drożdżaki z rodzaju Candida, odpowiedzialne za występowanie ok. 60% wszystkich zakażeń grzybiczych),
●  kryptokokoza (wywoływana przez grzyby drożdżopodobne),
●  aspergiloza – grzybica kropidlakowa,
●  mukormikoza (wywoływana przez grzyby – pleśniaki).
Objawy. Grzybice narządowe cechują się różnorodnością objawów zależnych od zajętego narządu. Mogą być skąpoobjawowe albo przebiegać z objawami toksycznymi. Zmiany grzybicze dotyczą układu oddechowego, przewodu pokarmowego i układu moczowo-płciowego. Może również dojść do grzybiczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.
Rozpoznanie. Należy zachować dużą ostrożność, zwłaszcza jeśli chodzi o grzybice endogenne. Dopiero cały zespół objawów klinicznych, radiologicznych oraz wyniki badań mikologicznych i serologicznych, a nieraz dopiero biopsja, pozwalają na postawienie właściwego rozpoznania.
Leczenie. W przypadku tych chorób jest bardzo trudne, gdyż wymaga przede wszystkim leczenia choroby zasadniczej, a w następnej kolejności zmian grzybiczych. Powinno być zatem przeprowadzone w warunkach szpitalnych.
lek. med. Jolanta Czyżowska

Fragment pochodzi z książki

Fragment publikacji „Domowy poradnik medyczny” pod redakcją Kazimierza Janickiego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować