Przewlekłe choroby układy oddechowego – skala problemu

Przewlekłe choroby układu oddechowego przebiegające z obturacją, czyli zwężeniem oskrzeli stanowią poważny i wciąż narastający problem zdrowotny w Polsce. Szacuje się, że najczęściej występujące, astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) dotykają około 5-7 milionów Polaków.
Co więcej dane statystyczne i obserwacje kliniczne wskazują, że liczba chorych stale rośnie. POChP jest jedną z najczęściej występujących przewlekłych jednostek chorobowych w naszym kraju, choruje na nią ponad 10%, a według niektórych badań nawet 20% dorosłych Polaków. Podstawową przyczyną choroby jest szkodliwe działanie na drogi oddechowe dymu tytoniowego, zarówno wdychanego czynnie – przez palaczy, jak i biernie – przez osoby z ich otoczenia.
Kluczem do skutecznego leczenia POChP jest wczesne rozpoznanie choroby. Im szybciej chory rozstanie się z paleniem i rozpocznie leczenie, tym większa szansa na poprawę stanu zdrowia. Niestety statystyki śmiertelności z powodu POChP są niezwykle niepokojące. Według danych World Health Organization (WHO) choroba ta jest obecnie czwartą przyczyną zgonów na świecie, oczekuje się, że w 2030 roku zajmie niechlubne trzecie miejsce.
Również astma oskrzelowa jest stale narastającym problemem zdrowotnym, zarówno u dzieci jak i dorosłych Polaków. Ocenia się, że objawy astmy obecne są nawet u 24% dzieci i 14% dorosłych mieszkańców miast, istotnie mniejszy jest odsetek chorych wśród osób mieszkających na terenach wiejskich. Bardzo znaczący jest fakt, iż według danych szacunkowych liczba chorych na astmę podwaja się na świecie co 10-15 lat. Dynamiczny wzrost liczby chorych obserwowany jest również w naszym kraju – ocenia się że w ciągu ostatnich 30 lat jest on przynajmniej 2-3 krotny. Podobnie jak w przypadku POChP, również astma oskrzelowa powinna być jak najszybciej rozpoznana, wówczas może być skutecznie leczona. Istotną częścią procesu diagnostycznego, w obu chorobach jest proste i stosunkowo łatwe do wykonania – badanie czynności płuc czyli spirometria. To doskonałe narzędzie w rękach każdego lekarza, pozwalające szybko i skutecznie ocenić zdrowie płuc.
Autor: Prof. dr hab. Waldemar Tomalak
Koordynator Światowego Dnia Spirometrii w Polsce,
Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc,
Zakład Patofizjologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce
wtomalak@zpigichp.edu.pl
(2010-10-14)

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować