Amoniak

Amoniak powstaje w świetle przewodu pokarmowego w wyniku metabolizmu białek przez obecną tu florę bakteryjną. Ulega wchłonięciu do krwi, dostaje się do wątroby, gdzie podlega przemianom do mocznika i w tej postaci jest wydalany z organizmu. Amoniak stanowi również źródło jonów azotu do syntezy niektórych aminokwasów.
Kiedy wykonujemy?
1. Upośledzenie funkcji wątroby (podejrzenie ostrej i przewlekłej niewydolności wątroby).
2. U chorych z nadciśnieniem wrotnym, marskością wątroby przy podejrzeniu obecności przetoki naczyniowej pomiędzy krążeniem wrotnym a systemowym.
3. Encefalopatia wątrobowa (zaburzenia świadomości u osób z chorobą wątroby).
4. Podejrzenie nasilenia procesów gnilnych w jelicie.
Materiał do badania: surowica.
Przygotowanie do badania: na czczo (co najmniej 8 godzin).
Przebieg badania: jednorazowe pobranie krwi z żyły łokciowej.
Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień.
Norma: 47-65 µmol/l (80-110 µg/dl).
Uwagi: Podejrzewa się, że amoniak odpowiedzialny jest za uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego u osób z niewydolnością wątroby, przebiegającą z upośledzeniem procesów detoksykacyjnych.
Aktualizacja: 2017-01-10

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować