Artykuły

Liczba artykułów: 57.

Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego

Choroby zakaźne ośrodkowego układu nerwowego należą do najczęstszych przyczyn ostrych zaburzeń neurologicznych u dzieci....

Zakażenia układu oddechowego

Zakażenia układu oddechowego są najczęstszą przyczyną chorobowości we wszystkich grupach wiekowych, a liczba zachorowań ciągle się zwiększa....

Wybrane choroby układu pokarmowego – biegunka

Biegunką nazywamy stan, w którym dziecko oddaje 3 lub więcej wolnych stolców, lub też 1 płynny stolec z domieszką krwi, śluzu lub ropy w ciągu 12 godzin....

Porady

Liczba porad: 1.

Kandydoza przewodu pokarmowego

Mam zdiagnozowaną kandydozę układu pokarmowego....

Anatomia

Liczba pojęć medycznych: 1.

Badania

Liczba badań: 1.

Glukoza

Glukoza stanowi podstawowy substrat energetyczny dla komórek organizmu....

Encyklopedia

Książki