Artykuły

Liczba artykułów: 235.

Pierwsza pomoc a prawo

Z działaniem bądź zaniechaniem w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami wypadku, wiążą się konsekwencje prawne. ...

Pierwsza pomoc – ogólne zasady

Przez pierwszą pomoc medyczną rozumiemy szybkie, doraźne, leczniczo-profilaktyczne działania w nagłych zachorowaniach i wypadkach oraz sytuacje, gdy brak takiej pomocy może bezpośrednio zagrażać życiu lub spowodować trwałe kalectwo. ...

Pierwsza pomoc w zranieniach

W każdym przypadku należy zwrócić uwagę na stan ogólny chorego (bladość, zaburzenia oddychania i krążenia)....

Pierwsza pomoc

Jeżeli zauważysz osobę znajdującą się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jesteś świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności masz obowiązek niezwłocznego i skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu, dzwoniąc pod numery 999 lub 112. ...

Porady

Liczba porad: 11.

Pierwsza pomoc w przypadku ataku padaczkowego

Czym jest tak zwana padaczka?...

Ból w dole brzucha

Od kilku lat odczuwam straszny ból w dole brzucha....

Chondromalacja rzepki

Jestem po dwóch artroskopiach lewego kolana....

Encyklopedia

Słownik języka polskiego