Artykuły

Liczba artykułów: 2.

Diagnostyka obrazowa w chorobach reumatycznych

Badania obrazowe, wykonywane w chorobach reumatycznych, dotyczą wszystkich narządów i układów....

Choroby reumatyczne u dzieci – współczesne problemy

W ostatnich dekadach dokonał się ogromny postęp w dziedzinie reumatologii, w tym w reumatologii dziecięcej, we wszystkich jej aspektach – począwszy od procesu poznania patogenezy, diagnostyki, kryteriów klasyfikacyjnych, jak i leczenia poszczególnych jednostek chorobowych....