Stulejka

Stulejka to zwężenie otworu napletka, co w konsekwencji uniemożliwia odsłonięcie żołędzi prącia.
Stulejka.
U małych dzieci występuje długi ryjkowaty napletek, który zwykle jest odprowadzalny, ale wymaga przestrzegania zasad higieny, polegających na odprowadzaniu napletka, umyciu żołędzi prącia oraz usunięciu mastki z rowka zażołędnego. Jeśli zasady higieny nie są przestrzegane, łatwo dochodzi do stanów zapalnych napletka, co w efekcie doprowadza do obkurczania się otworu napletka. Pod napletkiem gromadzi się wtedy mastka wytwarzana w rowku zażołędnym, a także może zalegać mocz.
Z powyższych rozważań wynika, że zaniedbanie podstawowych zasad higieny może doprowadzić do znacznego stopnia zwężenia napletka, tak że może on stanowić przeszkodę w oddawaniu moczu u chłopców.
U dorosłych mężczyzn stulejka najczęściej związana jest również z nieprzestrzeganiem zasad higieny osobistej, co prowadzi do przewlekłych stanów zapalnych napletka, które gojąc się przez bliznowacenie powodują całkowitą nieodprowadzalność napletka. Stan taki znacznie utrudnia stosunki płciowe, a także wytrysk nasienia, oraz – jeśli przez dłuższy czas nie zostanie podjęte leczenie chirurgiczne – może doprowadzić do zmian nowotworowych w obrębie prącia.
Leczenie stulejki u dzieci sprowadza się do leczenia stanu zapalnego oraz przestrzegania higieny.
U dzieci starszych i u dorosłych konieczne jest operacyjne leczenie stulejki, które zwykle polega na usunięciu zwężonej części napletka i wytworzeniu szerokiego, dobrze odprowadzalnego napletka, tak aby żołądź prącia była odsłanialna (ryc. 20.3).
Prof. dr hab. med. Zygmunt Dobrowolski

Fragment pochodzi z książki

Fragment publikacji „Domowy poradnik medyczny” pod redakcją Kazimierza Janickiego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Ilustracje

Stulejka.
Stulejka. Zaznaczone nacięcia – konieczne podczas wykonywania plastyki (wg Michałowskiego).
rys. Archiwum Ilustracji PZWL © Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować