Nagły, silny ból głowy

Nagły ból głowy, którego nasilenie jest wyraźnie większe niż bólów występujących dotychczas, wymaga szybkiego wykonania specyficznych badań diagnostycznych.
Najczęstszą przyczyną takiego bólu jest migrena lub inny, podobny do niej, tzw. samoistny ból głowy. Przyczyną tą jednak może być znacznie poważniejsza choroba, taka jak krwotok wewnątrzczaszkowy lub zapalenie opon mózgowych. W typowych przypadkach rozróżnienie napadu silnej migreny od krwotoku podpajęczynówkowego lub innej poważnej choroby mózgu nie sprawia większych trudności doświadczonemu lekarzowi. Ogólnie obowiązującą praktyką jest jednak, iż każdy przypadek nagłego, silnego bólu głowy, budzący jakiekolwiek wątpliwości co do swojego pochodzenia, traktowany jest jako niebezpieczny i dlatego wymaga hospitalizacji oraz badań mających na celu wykluczenie poważnych chorób układu nerwowego.
Najczęstsze przyczyny ostrego bólu głowy
Krwotok podpajęczynówkowy
Krwotok śródmózgowy
Napad migreny
Zapalenie opon mózgowych i mózgu
Nadciśnienie tętnicze
Udar niedokrwienny mózgu
Uraz czaszkowo-mózgowy
Guz mózgu
Silnemu bólowi głowy często towarzyszą inne dolegliwości, takie jak:
●  nudności i wymioty,
●  zawroty głowy,
●  zaburzenia widzenia,
●  zaczerwienienie lub zblednięcie twarzy,
●  ogólne osłabienie,
●  lęk.
Ich znaczenie różnicujące jest niewielkie; mogą występować zarówno w migrenie, jak i w krwotoku lub guzie mózgu. Dopiero wynik dokładnego badania ogólnego (m.in. temperatura ciała, tętno i ciśnienie tętnicze krwi) i neurologicznego (objawy oponowe, ogniskowe i in.) ma istotne znaczenie w ustaleniu przyczyny. U części chorych rozstrzygającą rolę mają dopiero badania dodatkowe, takie jak tomografia komputerowa głowy lub badanie płynu mózgowo-rdzeniowego pobranego za pomocą nakłucia lędźwiowego (punkcji lędźwiowej).
Stopień zagrożenia, jaki może wynikać z nagle pojawiającego się bólu głowy, oraz trudności diagnostyczne, jakie może on sprawiać, powodują, że każdy przypadek takiego bólu powinien być zbadany przez doświadczonego lekarza. Wyjątek stanowią tu jedynie bóle powtarzające się cyklicznie i podobne do siebie pod względem natężenia i objawów towarzyszących, rozpoznane już wcześniej w sposób nie budzący wątpliwości jako migrena lub inny, samoistny ból głowy.
Doc. dr hab. med. Andrzej Szczudlik, Dr med. Elżbieta Gryz, Lek. Paweł Szermer

Fragment pochodzi z książki

Fragment publikacji „Domowy poradnik medyczny” pod redakcją Kazimierza Janickiego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować