Choroby naczyń krwionośnych siatkówki

Zamknięcie tętnicy środkowej

Do najcięższych chorób należy zamknięcie (zaczopowanie) tętnicy środkowej siatkówki. Jego najczęstszą przyczyną jest przedostanie się do tej tętnicy skrzepików tworzących się u chorych na serce lub miażdżycę. Chory zauważa nagle duże osłabienie wzroku i ubytki w polu widzenia spowodowane nagłym niedokrwieniem siatkówki. Już po kilkunastu minutach dochodzi do nieodwracalnych uszkodzeń siatkówki i utraty wzroku. Na ogół chorzy zgłaszają się zbyt późno do leczenia. Konieczne jest, aby internista współdziałał w leczeniu z okulistą.
Tętnice siatkówki mogą niekiedy ulegać krótkotrwałym skurczom powodującym czasowe niedokrwienie i zaburzenia wzroku. Skurcze takie występują najczęściej w migrenie, w zatruciach (np. ciążowym), a nawet po silnych wzruszeniach lub nagłym oziębieniu kończyn. Po ustąpieniu skurczu czynność siatkówki wraca do normy.

Zakrzep (niedrożność) żyły środkowej

Dość częstą chorobą jest zakrzep żyły środkowej siatkówki. Jego przyczyną jest zwykle stwardnienie tętnic i nadciśnienie tętnicze – stąd choroba występuje u osób w średnim i starszym wieku. Jeżeli w żyle wytworzy się zakrzep, to dochodzi do zaburzeń krążenia w siatkówce, krwawych wylewów i poważnego osłabienia wzroku.
Objawy: w postaci plam i mroczków przed oczami nie są nasilone i chory często zgłasza się do lekarza za późno.
Rokowanie. Jest bardziej pomyślne niż w zatorze tętnicy siatkówki, jednak z reguły dochodzi do dużego osłabienia wzroku, a u części osób do późnych powikłań, np. jaskry następczej.
Leczenie. Musi być prowadzone przez internistę i okulistę.

Inne choroby naczyń siatkówki

W wielu chorobach ogólnych w naczyniach siatkówki dochodzi do zmian, które można stwierdzić oglądając dno oka. W nadciśnieniu tętniczym okulista obserwuje postępujące zmiany w siatkówce, co jest ważną wskazówką dla lekarza internisty. Zmiany te mogą doprowadzić do dużego osłabienia wzroku.
W cukrzycy rozwój zmian w dnie oka zależy głównie od czasu trwania choroby i stopnia jej wyrównania. W długotrwałej, źle wyrównanej cukrzycy większość chorych ma zmiany w dnie oka, stopniowo doprowadzające do zniszczenia siatkówki, pogarszania się wzroku, a nawet jego utraty.
Wszyscy chorzy na cukrzycę muszą być okresowo badani przez okulistę, aby w porę zastosować leczenie zachowawcze lub fotokoagulację laserową powstrzymującą rozwój uszkodzeń siatkówki.

Prof. dr hab. med. Helena Żygulska-Mach

Fragment pochodzi z książki

Fragment publikacji „Domowy poradnik medyczny” pod redakcją Kazimierza Janickiego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować