W nagłych wypadkach

Nie panikuj! Już teraz sprawdź, co należy zrobić w nagłych przypadkach – jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku wstrząsu, krwotoku, zatrzymania krążenia czy zatrucia.

Artykuły

Liczba artykułów: 30.

Pierwsza pomoc i transport w obrażeniach ciała

Rannego należy przenieść w spokojne i bezpieczne miejsce....

Pierwsza pomoc w zranieniach

W każdym przypadku należy zwrócić uwagę na stan ogólny chorego (bladość, zaburzenia oddychania i krążenia)....

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne – BLS

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne polegają na utrzymaniu drożności dróg oddechowych oraz wspomaganiu oddychania i krążenia bez użycia specjalnego sprzętu, poza środkami ochrony osobistej....

Porażenie prądem elektrycznym

Do porażenia prądem elektrycznym dochodzi wskutek własnej nieostrożności, a także w wyniku wad konstrukcyjnych domowych urządzeń elektrycznych bądź niewłaściwego posługiwania się nimi itp....

Postępowanie w złamaniach kości i zwichnięciach stawów

We wszystkich przypadkach złamania kończynę powinno się unieruchomić i to w pozycji, w jakiej chory ją trzyma, jako tzw. unieruchomienie transportowe. Powinno ono usuwać zarówno bezpośrednio grożące niebezpieczeństwa, jak i zapobiegać powikłaniom, które mogą powstać w czasie przewożenia chorego do szpitala....

Uciskanie klatki piersiowej – BLS

Jeśli nie znajdujesz u poszkodowanego cech zachowanego krążenia, to znaczy, poszkodowany nie rusza się, nie kaszle, nie oddycha prawidłowo, lub masz wątpliwości, czy oddech jest prawidłowy, rozpocznij uciskanie klatki piersiowej....

Wentylacja w trakcie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych

Wentylacja w trakcie resuscytacji krążeniowo oddechowej służy utrzymaniu właściwego utlenowania krwi....

Wezwanie pogotowia ratunkowego lub innej pomocy specjalistycznej

Jak najszybsze wezwanie pogotowia ratunkowego ma bardzo często decydujący wpływ na przeżycie ofiar wypadku lub nagłego zachorowania....