Reumatologia

Wiadomości o chorobach reumatycznych: przyczynach, rozpoznawaniu, zapobieganiu i leczeniu oraz rehabilitacji. Jak organizować opiekę nad chorym?

Artykuły

Liczba artykułów: 33.

Reaktywne zapalenie stawów – pytania i odpowiedzi

Pod nazwą reaktywnego zapalenia stawów kryją się automimmunologiczne procesy zapalne dotyczące układu ruchu i związane z przebyciem infekcji....

Reumatoidalne zapalenie stawów

Choroba ma przewlekły charakter, obserwowane są postępujące zniekształcenia i usztywnienia....

Reumatoidalne zapalenie stawów – nowoczesne metody leczenia

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą, ogólnoustrojową, chorobą układową tkanki łącznej o nieznanej etiologii, prowadzącą do niepełnosprawności i przedwczesnej śmierci....

Toczeń trzewny – przykład choroby ogólnoustrojowej

Toczeń rumieniowaty układowy (TRU, SLE) jest przewlekłą ogólnoustrojową chorobą o podłożu autoimmunologicznym, przebiegającą z zajęciem wielu tkanek i narządów....

Twardzina układowa – wczesne objawy

Twardzina układowa (TU) należy do przewlekłych chorób autoimmunologicznych....

Zapalenie skórno-mięśniowe – rewelator choroby nowotworowej

Współwystępowanie choroby nowotworowej i zapalenia, zajmującego mięśnie, stawy, tkanki miękkie lub układ nerwowy, po raz pierwszy zaobserwowano prawie sto lat temu....

Zespół algodystroficzny

Jest to słabo poznana jednostka chorobowa, którą po raz pierwszy opisał w okresie wojny secesyjnej Silas Weir Mitchell – chirurg z Ameryki Północnej....

Zespół antyfosfolipidowy jako przyczyna jednej czwartej poronień nawykowych

Poronienia nawykowe rozpoznaje się, gdy dochodzi do utraty trzech lub więcej następujących po sobie ciąż....

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK, choroba Bechterewa) należy do grupy chorób nazywanych spondyloartropatiami seronegatywnymi....

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, zwane też chorobą Bechterewa, jest przewlekłym, postępującym schorzeniem układu ruchu o nieznanej przyczynie, procesem chorobowym obejmującym przede wszystkim stawy krzyżowo-biodrowe i drobne stawy kręgosłupa....

Ziarniniak Wegenera – droga do postawienia rozpoznania

Choroba ta po raz pierwszy została rozpoznana w 1931 roku przez Heinza Klingera, a następnie przedstawiona podczas zjazdu niemieckich patomorfologów przez Friedricha Wegenera, który opisał trzy jej przypadki....

Złamanie kręgosłupa – najczęstsze powikłanie osteoporozy

Ryzyko złamań w przebiegu osteoporozy wzrasta w wyniku zmniejszenia stopnia mineralizacji tkanki kostnej i zaburzeń mikroarchitektury kości....

Znaczenie ruchu w terapii i profilaktyce osteoporozy

Celem leczenia osteoporozy jest zmniejszenie ryzyka złamań i redukcja wpływu przebytych złamań na zdrowie i komfort życia....