Kardiologia i angiologia

Wszystko o układzie sercowo-naczyniowym, jego fizjologii, rozpoznawaniu i leczeniu związanych z nim chorób. Zapobieganie miażdżycy i nadciśnieniu tętniczemu, zawałom i udarom.

Artykuły

Liczba artykułów: 57.

Zaburzenia rytmu serca

Liczne obserwacje kliniczne wykazały, że fakt odczuwania przez pacjenta nierytmicznej lub przyspieszonej czynności serca nie zawsze stanowi wskazanie do leczenia....

Zaburzenia rytmu serca

Serce ma możliwości wytwarzania rytmicznych skurczów w tzw. węźle zatokowym oraz przez specjalne włókna tzw. układu przewodzenia tych bodźców do poszczególnych części serca....

Zaburzenia rytmu serca

W warunkach zdrowia i prawidłowej czynności serca człowiek praktycznie nie odczuwa jego rytmicznej pracy skurczowo-rozkurczowej jako pompy ssąco-tłoczącej krew w naczyniach krwionośnych organizmu....

Zaburzenia tętna

Terminem tym określamy rytmiczny ruch ściany tętnicy, łatwo wyczuwalny przez przyłożenie opuszki palca w okolicy tętnic powierzchownych, zależny od elastyczności ścian tętnic; powstający pod wpływem czynności serca jako pompy ssąco-tłoczącej i związanych z tym zmian ciśnienia krwi na skutek przemieszczania się fali krwi wyrzucanej zazwyczaj rytmicznie z serca do aorty....

Zakażenia układu krążenia

Zakażenia układu krążenia można podzielić na zakażenia dotyczące samego serca i zakażenia dotyczące błony wewnętrznej naczyń....

Zalecenia dietetyczne w profilaktyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego

Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób na świecie....

Zalecenia żywieniowe dla osób z hipercholesterolemią

Hipercholesterolemia oznacza zwiększone stężenie w osoczu lipoprotein o małej gęstości, czyli LDL....

Zapaść krążeniowa

Zapaść krążeniowa jest to ostra niewydolność układu krążenia, zwłaszcza jego części obwodowej (naczyniowej), spowodowana najczęściej spadkiem objętości wyrzutowej i minutowej serca lub zmniejszeniem objętości krwi krążącej w stosunku do „porażenia” poszerzonego łożyska naczyniowego, przebiegająca często z utratą przytomności....

Zapobieganie chorobom układu krążenia

Możliwości zapobiegania chorobom układu krążenia są stosunkowo duże i realne....

Zapobieganie chorobom układu krwiotwórczego

Leczenie zaistniałych chorób układu krwiotwórczego, zwłaszcza stanów hipoplastycznych, aplastycznych oraz proliferacyjnych, jest trudne, złożone i długotrwałe, szczególną uwagę należy zatem zwrócić na zapobieganie ich występowaniu....

Zawał mięśnia sercowego

Zawał mięśnia sercowego jest jednym z najpoważniejszych zdarzeń w obszarze chorób układu krążenia....

Zawroty głowy

W ogólnym pojęciu zawrotu głowy mieszczą się różnorakie i subiektywne odczucia, dlatego też nie można podać ścisłej jego definicji....

Zmiany w układzie białokrwinkowym

Analogicznie, jak w odniesieniu do odczynów układu czerwonokrwinkowego, możemy także i tutaj powiedzieć, że odczyny układu białokrwinkowego mogą objawiać się:...

Żylaki

Żylaki są obrzmiałymi i zwykle krętymi żyłami, widocznymi pod skórą....

Żylaki kończyn dolnych

Żylakami nazywamy wydłużone i workowato rozszerzone żyły....

Żylaki kończyn dolnych

Powierzchowne położenie żylaków wywołuje zanik tkanki podskórnej i skóry....

Książki