Kardiologia i angiologia

Wszystko o układzie sercowo-naczyniowym, jego fizjologii, rozpoznawaniu i leczeniu związanych z nim chorób. Zapobieganie miażdżycy i nadciśnieniu tętniczemu, zawałom i udarom.

Artykuły

Liczba artykułów: 57.

Niewydolność krążenia

Niewydolność krążenia oznacza sytuację, w której układ krążenia nie wypełnia należycie, ze znanych lub nieznanych przyczyn, swoich czynności fizjologicznych....

Niewydolność serca – ciągle aktualny problem współczesnej medycyny

Niewydolność serca (NS) jest obecnie jednym z najczęstszych schorzeń układu krążenia w krajach rozwiniętych....

Niewydolność serca – jak powstaje i jak ją leczyć

Kolejny, niezwykle interesujący artykuł doktora Roberta Zymlinskiego – specjalisty kardiologa z Wrocławia....

Niewydolność serca, niewydolność krążenia

Niewydolność krążenia, czyli nieprawidłowość krążenia krwi oraz pracy serca i naczyń, to przede wszystkim upośledzenie tłoczenia krwi przez serce....

Obrzęki

Obrzęki są skutkiem zarówno zwiększenia przestrzeni wodnej śródnaczyniowej, jak i przedostawania się płynu wolnego z łożyska naczyniowego do przestrzeni pozanaczyniowej, międzykomórkowej....

Omdlenie

Omdlenie jest to krótkotrwała utrata przytomności spowodowana niedostatecznym dopływem krwi do mózgu, nagłym odpływem lub też niewystarczającym jej utlenowaniem....

Pielęgniarsko-lekarska pomoc domowa w chorobach układu krążenia

Choroby układu krążenia wymagają uważnej obserwacji pielęgniarsko-lekarskiej, dostosowanej zarówno do rozwoju, jak i do stopnia zaawansowania określonego typu dolegliwości....

Pielęgniarsko-lekarska pomoc domowa w chorobach układu krwiotwórczego

Pomoc domowa w chorobach układu krwiotwórczego powinna być zróżnicowana w zależności od typu choroby i okresu naturalnego jej rozwoju z jednoczesnym uwzględnieniem wieku, płci i ogólnej sprawności biologicznej chorego....

Podstawowe pojęcia z zakresu toksykologii

Toksykologia zajmuje się badaniem wpływu trucizn na organizmy żywe, wszystkimi aspektami niekorzystnego działania substancji chemicznych na systemy biologiczne....

Podstawowe wiadomości dotyczące układu krwiotwórczego i zaburzeń jego czynności

Układ krwiotwórczy stanowi blisko 1/10 ogólnej masy ciała (wliczając w to krew i limfę, czyli chłonkę krążącą, oraz szpik kostny)....

Podstawy wykonywania badania elektrokardiograficznego

Badanie elektrokardiograficzne jest metodą obrazowania czynności elektrycznej serca....

Postępowanie w stabilnej chorobie niedokrwiennej serca

Choroba niedokrwienna mięśnia sercowego (ch....

Przewlekłe „serce płucne”

Mianem tym określamy zespół objawów manifestujących się wtórnie w układzie krążenia, a zwłaszcza w sercu, w następstwie pierwotnych zmian chorobowych w układzie oddechowym lub zmian w naczyniach płucnych, doprowadzających do nadciśnienia w tętnicy płucnej i przewlekłego przeciążenia prawej komory (z przewlekłą niewydolnością prawokomorową włącznie)....

Sinica

Sinica jest wyrazem niedostatecznego nasycenia tlenem krwi....

Siniec (podbiegnięcie krwawe)

Przyczyną powstania sińca jest wynaczynienie (wylew) krwi do tkanki podskórnej i ewentualnie tkanek głębszych, dające sinawogranatowe zabarwienie skóry....

Utrata przytomności

Utratą przytomności nazywamy stan zupełnego braku świadomości i zdolności reagowania na wszelkie bodźce otoczenia (np. gorąco, zimno, kłucie, hałas itd.);...

Wady serca

Istotą wady serca jest anatomiczno-czynnościowa nieprawidłowość w połączeniu (lub połączeniach) między poszczególnymi jamami serca, między jamami serca a dużymi naczyniami, lub też między samymi dużymi naczyniami....

Wybroczyny

Wybroczyny są to bardzo liczne, widoczne na skórze lub błonach śluzowych drobne punkcikowate wynaczynienia krwi, powstające wskutek uszkodzenia ścian naczyń włosowatych lub drobnych tętniczek, zwane niekiedy petocjami....

Zaburzenia czynności układu krwiotwórczego

Zmiany czynności układu czerwonokrwinkowego mogą polegać na:...

Zaburzenia krzepnięcia krwi

Do zaburzeń krzepnięcia krwi zalicza się:...

Książki