Artykuły

Liczba artykułów: 21.

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu

Zapalenie opon i mózgu może być wywołane przez różne czynniki zakaźne, takie jak bakterie (meningokoki, pneumokoki), wirusy i pierwotniaki....

Przewlekłe zapalenie ucha środkowego

Przewlekłe zapalenie ucha środkowego przebiega zawsze ze stałym lub okresowym wyciekiem z ucha treści śluzowej, śluzowo-ropnej lub ropnej, przedziurawieniem błony bębenkowej i upośledzeniem słuchu....

Kleszczowe zapalenie mózgu

Jest to wirusowe zapalenie mózgu, nazywane także wczesnoletnim zapaleniem mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych bądź centralnoeuropejskim zapaleniem mózgu, wywoływane najczęściej przez wirusa z grupy B, wnikającego do organizmu człowieka w następstwie ukąszenia przez kleszcza....

Porady

Liczba porad: 2.

Pierwsza pomoc w przypadku ataku padaczkowego

Czym jest tak zwana padaczka?...

Silny ból głowy

Tydzień temu załapał mnie ostry ból głowy, który trwał przez 2 dni....

Badania

Liczba badań: 1.

Kinaza kreatynowa (CPK)

Kinaza kreatynowa to enzym znajdujący się przede wszystkim w tkance mięśniowej, w mięśniu sercowym oraz w tkance mózgowej....

Encyklopedia

Słownik języka polskiego

Książki