Przed wyruszeniem w podróż

Przed wyruszeniem w podróż, szczególnie do strefy klimatu gorącego i miejsc charakteryzujących się niskim poziomem sanitarnohigienicznym, niezbędne jest podjęcie odpowiednich działań mających na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych problemów zdrowotnych.
Istotna jest zwłaszcza ocena stanu zdrowia osób podróżujących, przyjęcie obowiązkowych lub zalecanych szczepień ochronnych, informacja o konieczności zastosowania chemioprofilaktyki przeciwmalarycznej, występowaniu chorób endemicznych w rejonach planowanego pobytu, doborze leków dla osób przewlekle chorych lub środków farmaceutycznych do apteczki przeznaczonej do wykorzystywania we własnym zakresie podczas wyjazdu.
Wszystkie informacje tego typu należy uzyskać w ramach porady lekarskiej w placówkach służby zdrowia, mających doświadczenie w zakresie medycyny podróży, unikać natomiast szeroko rozpowszechnionego poradnictwa medycznego na forach internetowych, gdzie podróżnicy, niemający wykształcenia medycznego, próbują udzielać cennych wskazówek w stylu: przejechałem Afrykę bez leków i szczepień, nic mi się nie stało, więc wam na pewno nic się nie stanie.
Osoby wybierające się na wycieczki organizowane przez biura podróży powinny otrzymać od organizatora podstawowe informacje na temat zagrożeń zdrowotnych występujących w rejonie planowanego pobytu.
Biuro będące organizatorem podróży jest do tego zobowiązane prawnie (art. 13 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych). Mimo to, jak pokazuje praktyka, podróżni w poszukiwaniu informacji medycznych są zazwyczaj zdani wyłącznie na siebie.

Porada lekarska

Wizyta w gabinecie medycyny podróży, u lekarza, który na co dzień zajmuje się epidemiologią i medycyną tropikalną oraz czynnie bierze udział w ruchu globtroterskim, regularnie podróżując po świecie, gwarantuje wysoki poziom porady, opartej na wiedzy i własnym doświadczeniu, wyniesionym z praktyki, a nie ze środków masowego przekazu.
Udając się do lekarza specjalizującego się w medycynie podróży, należy mieć podstawową wiedzę na temat tego, co, gdzie i kiedy chcemy zobaczyć i przeżyć.
Niestety, pacjent często nie jest przygotowany do rozmowy, wychodząc z założenia, że takie informacje nie są istotne, chce tylko otrzymać tabletki i przyjąć szczepionki po to, żeby być zdrowym. W gabinecie dowiaduje się jednak, że każda informacja ma znaczenie.
Tak więc, aby lekarz zaproponował optymalną profilaktykę zdrowotną i zabezpieczenie medyczne planowanego wyjazdu, musi znać odpowiedzi na pytania dotyczące:
– trasy podróży (kraj, region świata, strefy klimatyczne),
– długości trwania podróży (krótkie wakacyjne pobyty, długie wyprawy lub wyjazdy w celu podjęcia pracy lub nauki),
– planowanego terminu wyjazdu i powrotu,
– charakteru wyjazdu (biznesowy, turystyczny),
– rodzaju zakwaterowania (komfortowe hotele, niskobudżetowe hostele),
– rodzaju wypoczynku i/lub turystyki aktywnej (plażowanie, nurkowanie, wspinaczka wysokogórska, przeprawa przez dżunglę lub pustynię, eksploracja jaskiń),
– poprzednio wykonanych szczepień podstawowych, uzupełniających i przypominających oraz przyjętej chemioprofilaktyki przeciwmalarycznej,
– alergii na leki, białko jaja kurzego (składnik szczepionek), innych alergii,
– przewlekłych chorób i leków stale stosowanych,
– aktualnych zachorowań,
– nosicielstwa patogenów chorób zakaźnych (HIV, HBV, HCV),
– zaburzeń odporności,
– ciąży.
Reasumując, każda osoba wybierająca się w podróż w rejony o odmiennych warunkach klimatycznych i niskich standardach sanitarnych, z planowaną turystyką aktywną (morze, góry, dżungla, pustynia, jaskinie), mająca przewlekłe problemy zdrowotne, będąca w ciąży, podróżująca z małymi dziećmi, powinna zgłosić się po poradę dotyczącą profilaktyki zdrowotnej realizowanej przed planowanym wyjazdem, podczas pobytu i po powrocie z podróży.
Na wizytę w gabinecie medycyny podróży powinny zdecydować się wszystkie osoby, które wiedzę na temat obowiązkowych i zalecanych szczepień, chemioprofilaktyki przeciwmalarycznej, doboru leków do apteczki chcą czerpać od specjalistów służby zdrowia, a nie amatorów z forów internetowych, udzielających porad często niemających związku z obowiązującymi standardami profilaktyki i leczenia.

Fragment pochodzi z książki

Krzysztof Korzeniewski, Medycyna podróży, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować