Oparzenia cieplne i chemiczne

Oparzenia cieplne skóry powiek dają te same objawy i skutki, co oparzenia skóry innych części ciała.
Oparzenie gałki ocznej powoduje przekrwienie i obrzęk spojówki oraz zmętnienie rogówki.
Oparzenia chemiczne są dla oka szczególnie niebezpieczne. Najczęściej powodują je substancje kwaśne lub zasadowe. Groźniejsze są zasady (zwłaszcza wodorotlenek wapnia), gdyż rozpuszczają tkanki, powodując rozległe uszkodzenie oka. Skutki oparzeń zależą od stężenia, czasu działania i temperatury substancji. Należy pamiętać, że nawet niewielkie ilości wapna niegaszonego lub gaszonego, na skórze wywołujące tylko przejściowe zaczerwienienie, po zetknięciu się ze spojówką i rogówką powodują ich obrzęk i martwicę. Spojówka staje się zielonkawa, a rogówka porcelanowobiała.
Gojenie się tkanek po oparzeniach trwa wiele tygodni i z reguły dochodzi do rozległych zbliznowaceń i znacznej utraty wzroku. Każdy oparzony chory, po udzieleniu pierwszej pomocy (patrz niżej) musi być przewieziony do szpitala okulistycznego.
Prof. dr hab. med. Helena Żygulska-Mach

Fragment pochodzi z książki

Fragment publikacji „Domowy poradnik medyczny” pod redakcją Kazimierza Janickiego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Książki


Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować