Nowoczesne możliwości leczenia

W onkologii możemy wyróżnić kilka podstawowych metod leczenia. Najczęściej stosowane są zabiegi chirurgiczne, zwłaszcza wówczas, gdy mamy do czynienia z chorobą ograniczoną do jednego narządu lub najbliższych węzłów chłonnych.
Radioterapię stosujemy u chorych, u których nowotwór jest dostatecznie promieniowrażliwy, tak aby ograniczyć jego wzrost lub zniszczyć przynajmniej większą masę komórek.
Chemioterapię stosujemy również pod warunkiem wystarczającej chemiowrażliwości w nowotworach o większym zasięgu, kiedy leczenie miejscowe jest aktualnie niemożliwe.
Hormonoterapię stosujemy u chorych, u których nowotwory wykazują zależność wzrostu od czynników hormonalnych.
Leczenie nazywane umownie immunologicznym jest ciągle w stadium prób klinicznych.
Postępy leczenia, wyrażone stałym – aczkolwiek powolnym – wzrostem odsetka 5-letnich przeżyć (ok. 5% rocznie) zależą nie tylko od doskonalenia poszczególnych metod leczenia, ale również od łączenia ich z sobą, np. chemio-, radio- i hormonoterapia uzupełniane są często leczeniem chirurgicznym. W określonych przypadkach, np. rak sutka, jądra, jajnika czy jelita, powoduje to wymierne zwiększenie liczby wyleczeń.
Przyszłość leczenia onkologicznego upatrywana jest jednak w leczeniu genetycznym, czyli usuwaniu tych zaburzeń, które spowodowały powstanie nowotworu. Metoda ta jest nadal w sferze eksperymentów laboratoryjnych i bardzo wstępnych badań klinicznych fazy pierwszej.
Prof. dr hab. med. Marek Pawlicki

Fragment pochodzi z książki

Fragment publikacji „Domowy poradnik medyczny” pod redakcją Kazimierza Janickiego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Książki


Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować