Mioglobina

Mioglobina to główne białko globularne mięśni poprzecznie prążkowanych (szkieletowych oraz mięśnia sercowego). Stanowi pojedynczy łańcuch polipeptydowy, podobny w swej strukturze do budowy hemoglobiny. Jest rezerwuarem tlenu w mięśniach.
Kiedy wykonujemy?
1. Podejrzenie zawału mięśnia sercowego.
2. Uszkodzenie mięśni szkieletowych.
3. Ocena leczenia reperfuzyjnego w świeżym zawale mięśnia sercowego.
Materiał do badania: surowica.
Przygotowanie do badania: nie wymaga przygotowania.
Przebieg badania: jednorazowe pobranie krwi z żyły łokciowej.
Czas oczekiwania na wynik: 1 godzina.
Norma: poniżej 50 ng/ml.
Uwagi: Mioglobina zostaje uwolniona do surowicy w przypadku martwicy komórek mięśnia sercowego lub uszkodzenia mięśni szkieletowych. Stężenie mioglobiny wzrasta w 1-4 godziny po zawale mięśnia sercowego, osiągając maksymalne wartości po upływie 4-8 godzin i normalizując się po 24 godzinach. Zwiększone stężenie mioglobiny stwierdza się również w następstwie niedotlenienia komórek, urazu oraz rabdomiolizy (rozpadu komórek mięśni szkieletowych). Mioglobina stanowi wczesny marker uszkodzenia komórek mięśniowych. Obecnie jest jednak rzadko wykorzystana w diagnostyce zawału mięśnia sercowego, ponieważ jej stężenie zwiększa się również w niewydolności nerek oraz przy uszkodzeniu mięśni szkieletowych. Z powodu wczesnego wzrostu stężenia i szybkiego zanikania po zawale mięśnia sercowego, oznaczanie mioglobiny jest natomiast przydatne w rozpoznawaniu „dorzutu zawału”, czyli kolejnego epizodu martwicy komórek mięśnia sercowego, występującego tuż po zawale mięśnia sercowego.
Aktualizacja: 2017-01-10

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować