Zmiany skórne w cukrzycy, cz. II

Czasami wykwity lub zakażenia skórne są pierwszymi objawami klinicznymi cukrzycy lub jej powikłań. Znajomość zmian skórnych występujących w przebiegu cukrzycy jest dla lekarzy dermatologów bardzo ważna, ponieważ może przyczynić się do rozpoznania choroby podstawowej, a w konsekwencji – do jej prawidłowego leczenia. Druga część artykułu jest poświęcona zmianom, które często współistnieją z cukrzycą, ale ich patomechanizm nie został do końca poznany.
Oprócz zmian skórnych występujących powszechnie u osób chorych na cukrzycę, nieco rzadziej pojawiają się zmiany, których patomechanizm nie został dokładnie poznany. Jednak ich związek z cukrzycą jest niezaprzeczalny. Należą do nich: obumieranie tłuszczowe, świąd skóry, ziarniniak obrączkowy, dermopatia cukrzycowa oraz bullosis diabeticorum.

Obumieranie tłuszczowe

Występowanie obumierania tłuszczowego (łac. necrobiosis lipoidica) wiąże się ze zmianami w drobnych naczyniach, głównie tętniczkach. Dochodzi w nich do odkładania glikoprotein. Konsekwencją tego jest gromadzenie się lipidów w obrębie zmienionego kolagenu skóry. Powstające zmiany skórne są żółtobrązowe lub żółtofioletowe i szerzą się obwodowo z charakterystycznym przeświecaniem w części środkowej naczyń krwionośnych. Najczęstszą lokalizacją są podudzia. W części przypadków na podłożu necrobiosis lipoidica tworzą się owrzodzenia. W profilaktyce pierwotnej bardzo ważne jest unikanie urazów, ponieważ one są jednym z czynników wyzwalających powstawanie zmian. Leczenie jest na ogół mało skuteczne, ale możliwe jest również samoistne ustępowanie zmian.

Świąd skóry

Świąd skóry należy do bardzo częstych, niekiedy bardzo wczesnych, objawów cukrzycy. Może występować jako świąd uogólniony lub świąd ograniczony. Świąd uogólniony zazwyczaj pojawia się u ludzi starszych. Towarzyszy cukrzycy już przy niewielkim stopniu hiperglikemii. Słabo reaguje na środki przeciwhistaminowe. Często to właśnie diagnostyka uporczywego świądu doprowadza do rozpoznania cukrzycy. Świąd ograniczony występuje częściej i lokalizuje się w okolicy odbytu i narządów moczowo- płciowych. W jego rozwoju istotne znaczenie mają stany zapalne skóry, spowodowane zakażeniami bakteryjnymi i drożdżakowymi.

Ziarniniak obrączkowaty

Ziarniniak obrączkowaty (łac. granuloma anulare) jest przewlekłą dermatozą ziarniniakową, która pojawić się może w każdym wieku – częściej dotyka jednak dzieci i osoby młode. Zmiany mają charakter grudek wyniesionych ponad poziom skóry, koloru czerwonawego, układających się obrączkowato i ustępujących bez pozostawienia blizny. Wykwitom zazwyczaj nie towarzyszą objawy ogólne. Etiopatogeneza choroby jest nieznana. Czasem wysiew zmian poprzedzony jest urazem, szczepieniem lub stresem emocjonalnym. Jednak w dużej części przypadków nie udaje się ustalić czynników wyzwalających wysiew zmian. Wyniki badań naukowych potwierdzają zwiększoną częstość występowania ziarniniaka obrączkowatego u osób z przewlekłymi chorobami narządów wewnętrznych, a zwłaszcza – z cukrzycą. Rozpoznanie choroby stawia się na podstawie obrazu klinicznego. W trudnych diagnostycznie przypadkach pomocne jest badanie histopatologiczne zmienionej chorobowo skóry.

Dermopatia cukrzycowa

Dermopatia cukrzycowa, tzw. zespół PPP (ang. pretibial pigmentem patches), jest wynikiem zwiększonej wrażliwości skóry cukrzyków na wszelkie urazy i zakażenia. W patogenezie zmian swoją rolę mają zapewne również zmiany naczyniowe. Zmiany, o charakterze przebarwień i wynaczynień, zlokalizowane są przede wszystkim na podudziach.

Bullosis diabeticorum

Bullosis diabeticorum jest rzadkim markerem cukrzycy. Zmiany o charakterze pęcherzy pojawiają się nagle i zazwyczaj lokalizują na grzbietach i podeszwach stóp, rzadziej – na grzbietach rąk, dłoniach i przedramionach. Zazwyczaj pęcherze mają od pół do kilku centymetrów średnicy i wypełnione są treścią surowiczą, rzadziej surowiczo-krwistą. Szybko pękają i powstają trudno gojące się nadżerki.

lek. med. Iwona Kuczborska Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii AM we Wrocławiu (2008-05-12)

Książki


Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować