Immunoglobuliny

Immunoglobuliny odgrywają główną rolę w humoralnej odpowiedzi odpornościowej. Występują w 5 klasach: G, A, M, E i D. Cząsteczka immunoglobuliny składa się z dwóch łańcuchów lekkich (λ, κ) oraz dwóch łańcuchów ciężkich (γ, δ, α, µ lub ε). Immunoglobuliny produkowane są przez aktywne postacie limfocytów B – plazmocyty w odpowiedzi na antygen, czyli czynnik chorobotwórczy pobudzający układ odpornościowy.
Kiedy wykonujemy?
1. Alergie pokarmowe i wziewne.
2. Zaburzenia układu odpornościowego (częste infekcje o ciężkim przebiegu).
3. Podejrzenie nowotworów układu limfatycznego.
4. Choroby wątroby i śledziony.
5. Podejrzenie chorób autoimmunologicznych.
6. Przewlekłe stany zapalne.
Materiał do badania: surowica.
Przygotowanie do badania: na czczo (co najmniej 8 godzin).
Przebieg badania: jednorazowe pobranie krwi z żyły łokciowej.
Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień.
Normy:
– IgG – od 7,2 do 15,0 g/l,
– IgA – od 0,9 do 3,3 g/l,
– IgM – od 0,45 do 1,5 g/l,
– IgD – do 0,03 g/l,
– IgE – do 0,0003 g/l.
Uwagi:
Immunoglobuliny klasy G (IgG) stanowią 80% wszystkich immunoglobulin występujących w surowicy. Wykazują działanie przeciwbakteryjne oraz przeciwwirusowe. Są wytwarzane w późniejszej fazie odpowiedzi immunologicznej; ich obecność świadczy także o przechorowaniu.
Immunoglobuliny klasy A (Iga) zawarte są w wydzielinach ustrojowych (ślina, wydzielina przewodu pokarmowego, wydzielina dróg oskrzelowych). Stanowią 10% wszystkich immunoglobulin występujących w surowicy krwi.
Immunoglobuliny klasy M (IgM) stanowią 5-10% wszystkich przeciwciał surowicy. Tworzą pierwszą linię obrony przed patogenami wnikającymi do organizmu. Pojawiają się najwcześniej. Nie mają zdolności do przechodzenia przez łożysko do krwiobiegu płodu, ale mogą być produkowane przez jego układ odpornościowy już w łonie matki.
Immunoglobuliny klasy E (IgE) to tzw. reaginy odgrywające rolę w procesach anafilaksji oraz uczuleniach. To w wyniku ich działania pojawiają się objawy uczulenia na alergeny.
Aktualizacja: 2017-01-10

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować