Neurologia i psychiatria

Diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego, a także zagadnienia z dziedziny psychiatrii.

Artykuły

Liczba artykułów: 65.

Zatrucie lekami nasennymi

Leki nasenne i uspokajające tworzą w zasadzie wspólną grupę, której działanie można określić jako „nieswoiste” w sensie dość ogólnego działania na ośrodkowy układ nerwowy....

Zatrucie lekami neuroleptycznymi

Leki neuroleptyczne są nowoczesnymi, przeważnie syntetycznymi lekami stosowanymi w leczeniu psychoz i nerwic, a niektóre także w leczeniu choroby nadciśnieniowej....

Zatrucie lekami przeciwdepresyjnymi

Działanie przeciwdepresyjne tych leków polega na zniesieniu zahamowań czynności psychicznych bez pobudzenia, u chorych z depresją poprawiają nastrój, równocześnie raczej uspokajając....

Zawroty głowy

W ogólnym pojęciu zawrotu głowy mieszczą się różnorakie i subiektywne odczucia, dlatego też nie można podać ścisłej jego definicji....

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi

Pojawienie się zawrotów głowy połączonych z trudnościami utrzymania równowagi lub powodujących tylko subiektywne poczucie niepewności w czasie stania lub chodzenia budzi zawsze duży niepokój....

Książki