Neurologia i psychiatria

Diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego, a także zagadnienia z dziedziny psychiatrii.

Artykuły

Liczba artykułów: 65.

Urazy głowy

Urazy są najczęstszym powodem śmierci ludzi przed 40 rokiem życia....

Uszkodzenia nerwów obwodowych (neuropatia)

Uszkodzenie nerwów obwodowych jest najczęstszą przyczyną zaburzeń czucia....

Utrata przytomności

Przytomność jest stanem, w którym człowiek mniej lub bardziej świadomie reaguje na bodźce ze świata zewnętrznego....

Utrata przytomności

Utratą przytomności nazywamy stan zupełnego braku świadomości i zdolności reagowania na wszelkie bodźce otoczenia (np. gorąco, zimno, kłucie, hałas itd.);...

Wywiad: schizofrenię można skutecznie leczyć

Choroby psychiczne przestają powoli być tematem tabu....

Wywiad z profesorem Jerzym Kotowiczem na temat stwardnienia rozsianego

Stwardnienie rozsiane często dotyka młode, aktywne osoby....

Zaburzenia czucia

Czucie jest jedną z podstawowych funkcji układu nerwowego pozwalającą na rozpoznawanie, a w konsekwencji na prawidłowe reagowanie na różne bodźce ze świata zewnętrznego i wewnętrznego, oraz na istotne zmiany zachodzące w samym organizmie....

Zaburzenia depresyjne – rozpoznanie, objawy, leczenie

Zaburzenia depresyjne występują w przeciągu całego życia u prawie 20% populacji....

Zaburzenia lękowe o charakterze fobii

Określenie fobia pochodzi z języka greckiego (phobos) i oznacza strach przed różnymi sytuacjami, przedmiotami....

Zaburzenia łaknienia

Łaknienie podlega istotnym wpływom środowiska zewnętrznego, takim jak np. temperatura otoczenia, aktywność fizyczna, nawyki żywieniowe, pora spożywania posiłków i ich jakość....

Zaburzenia mowy

Przyczyną nagłych lub dość szybko nasilających się zaburzeń mowy są najczęściej uszkodzenia „pola mowy” w półkuli dominującej mózgu, tj....

Zaburzenia pamięci i intelektu

Niewielkie upośledzenie pamięci, wyrażające się zapominaniem pewnych stosunkowo niedawnych faktów, takich jak wydarzenia sprzed godziny lub z dnia poprzedniego, jest stosunkowo częstą dolegliwością wieku starczego....

Zaburzenia połykania

W wywiadzie chory komunikuje, że ma dysfagię, tzn....

Zaburzenia postawy, chodu i napięcia mięśni; ruchy mimowolne i drżenie

Wykonywanie złożonych ruchów, takich jak chodzenie czy pisanie, wymaga ścisłego współdziałania wielu mięśni....

Zaburzenia rytmu serca

W warunkach zdrowia i prawidłowej czynności serca człowiek praktycznie nie odczuwa jego rytmicznej pracy skurczowo-rozkurczowej jako pompy ssąco-tłoczącej krew w naczyniach krwionośnych organizmu....

Zaburzenia snu – bezsenność

Zaburzenia snu są częstym powodem zgłaszania się do lekarza....

Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego

Choroby zakaźne ośrodkowego układu nerwowego należą do najczęstszych przyczyn ostrych zaburzeń neurologicznych u dzieci....

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu

Zapalenie opon i mózgu może być wywołane przez różne czynniki zakaźne, takie jak bakterie (meningokoki, pneumokoki), wirusy i pierwotniaki....

Zarys anatomii narządu wzroku

Narząd wzroku składa się z gałki ocznej (oka), aparatu ochronnego oka, aparatu ruchowego (mięśni ocznych) oraz z części nerwowej, tj....

Książki