Neurologia i psychiatria

Diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego, a także zagadnienia z dziedziny psychiatrii.

Artykuły

Liczba artykułów: 65.

Krwawienie podpajęczynówkowe

Krwawienie podpajęczynówkowe to wynaczynienie krwi do przestrzeni podpajęczynówkowej....

Leczenie schizofrenii

Schizofrenia charakteryzuje się epizodycznością przebiegu....

Miastenia

Głównym objawem miastenii jest nadmierna nużliwość mięśni....

Migrena

Migrena jest chorobą prawdopodobnie uwarunkowaną genetycznie i charakteryzującą się występowaniem napadów bólu głowy oraz innych objawów towarzyszących....

Moje życie z SM

SyMfonia serc to ogólnopolska kampania edukacyjna, na którą składa się cykl różnorodnych wydarzeń zwracających uwagę na problemy osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM)....

Nagły, silny ból głowy

Nagły ból głowy, którego nasilenie jest wyraźnie większe niż bólów występujących dotychczas, wymaga szybkiego wykonania specyficznych badań diagnostycznych....

Nowe substancje psychoaktywne

Nowe substancje psychoaktywne (NSP) znane są w Polsce pod nazwą „dopalacze” albo „środki zastępcze”. Są to jednak raczej „nowe narkotyki”, w oficjalnym opisie – „analogi środków odurzających lub substancji psychotropowych, stosowane w takich samych celach jak te środki czy substancje, które są wymienione w załącznikach do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a których posiadanie jest uznane za nielegalne i jest karane”. ...

Osłabienie (niedowład) kończyn

Wyraźny spadek siły mięśni, aż do zupełnego ich porażenia, jest objawem uszkodzenia układu nerwowego w obrębie tzw. drogi ruchowej, prowadzącej impulsy nerwowe z kory mózgu do mięśni....

Padaczka

Jest to choroba charakteryzująca się nawracającymi zaburzeniami czynności mózgu, najczęściej w formie napadów utraty przytomności z drgawkami lub bez nich....

Padaczka odruchowa

Padaczka odruchowa jest rzadką formą padaczki, w której napady są prowokowane przez określone bodźce czuciowe lub zmysłowe. Napady odruchowe obejmują 4–7% pacjentów z padaczką. ...

Postać móżdżkowa stwardnienia rozsianego

Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex, SM) jest chorobą przewlekłą przebiegającą z okresowymi rzutami i następującymi po nich okresami remisji....

Problematyka samobójstw

Samobójstwo jest zjawiskiem wielodyscyplinarnym, badanym i opisywanym w obszarze różnych dziedzin – medycyny, zdrowia publicznego, psychologii, prawa, socjologii, filozofii, kultury. ...

Schizofrenia

Schizofrenia to choroba psychiczna o przewlekłym i specyficznym przebiegu, indywidualnym dla każdego człowieka....

Schizofrenia – etiologia i objawy

Schizofrenia jest poważną chorobą psychiczną, charakteryzującą się istotnymi zaburzeniami w zakresie funkcjonowania społecznego, umiejętności samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb i zdolności do prawidłowego postrzegania rzeczywistości....

Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane (SM) jest jedną z najczęstszych chorób ośrodkowego układu nerwowego....

Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane (SM) to choroba przewlekła, której istotą jest pierwotne uszkodzenie osłonek mielinowych w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). ...

Światowy Dzień Autyzmu

Zaburzenia ze spectrum autyzmu (ASD) to heterogenna grupa zaburzeń neurorozwojowych, w których istotną rolę odgrywają zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Uważa się, że odpowiedzialne za ASD struktury neuroanatomiczne i szlaki neurorozwojowe mogą ulegać uszkodzeniu w okresie wewnątrzmacicznym i (lub) wczesnym postnatalnym. Dlatego krytyczny dla rozwoju ASD jest okres przed-, w czasie oraz tuż po urodzeniu dziecka (a nawet do 3. r.ż.)....

Udar cieplny i słoneczny

Udar cieplny, zwany inaczej porażeniem cieplnym, jest skutkiem przegrzania organizmu....

Udar mózgu

Udarem nazywa się nagle występujące objawy uszkodzenia mózgu, najczęściej w postaci niedowładu, utraty zdolności rozumienia lub ekspresji mowy, zaniewidzenia lub niedoczulicy, wywołane nagłym zaburzeniem krążenia krwi w mózgu....

Upośledzenie pamięci

Upośledzenie (osłabienie) pamięci może być pochodzenia czynnościowego (psychogennego) lub organicznego....

Książki