Artykuły

Liczba artykułów: 51.

Zaburzenia rytmu serca

Liczne obserwacje kliniczne wykazały, że fakt odczuwania przez pacjenta nierytmicznej lub przyspieszonej czynności serca nie zawsze stanowi wskazanie do leczenia....

Zaburzenia rytmu serca

Serce ma możliwości wytwarzania rytmicznych skurczów w tzw. węźle zatokowym oraz przez specjalne włókna tzw. układu przewodzenia tych bodźców do poszczególnych części serca....

Zaburzenia rytmu serca

W warunkach zdrowia i prawidłowej czynności serca człowiek praktycznie nie odczuwa jego rytmicznej pracy skurczowo-rozkurczowej jako pompy ssąco-tłoczącej krew w naczyniach krwionośnych organizmu....

Jak czytać elektrokardiogram?

Badanie elektrokardiograficzne należy do podstawowych i rutynowych badań u każdego chorego z dolegliwościami, które mogą być związane z czynnością serca....

Wady serca

Istotą wady serca jest anatomiczno-czynnościowa nieprawidłowość w połączeniu (lub połączeniach) między poszczególnymi jamami serca, między jamami serca a dużymi naczyniami, lub też między samymi dużymi naczyniami....

Badania

Liczba badań: 4.

Potas (K)

Potas jest głównym elektrolitem (kationem) wewnątrzkomórkowym. Jego stężenie zależne jest od wielkości podaży w diecie oraz wielkości wydalania prze nerki i przewód pokarmowy....

Hormon tyreotropowy (TSH)

Hormon tyreotropowy jest wydzielany przez przysadkę mózgową....

Magnez

Magnez to kation wewnątrzkomórkowy....

Swoisty antygen gruczołu krokowego (Prostate Specific Antigen, PSA)

PSA to glikoproteina wytwarzana w gruczole krokowym u mężczyzn, enzym – proteaza serynowa....

Encyklopedia

Książki