Artykuły

Liczba artykułów: 3.

Paliatywna chemioterapia raka piersi

Rak piersi w stadium rozsiewu zasadniczo jest chorobą nieuleczalną – to znaczy nie można się z niej całkowicie wyleczyć....

Rokowanie w raku piersi

Inwazyjny rak piersi jest chorobą o bardzo poważnym rokowaniu....

Systemowe leczenie uzupełniające raka piersi

Naturalny przebieg raka piersi – a zwłaszcza obserwacja, że nawet szybkie usunięcie piersi wraz z guzem i regionalnymi węzłami chłonnymi często nie prowadzi do wyleczenia, gdyż po kilku latach rozwijają się przerzuty – leży u podstaw rozumienia raka piersi jako choroby uogólnionej już na bardzo wczesnym etapie rozwoju....

Książki