Artykuły

Liczba artykułów: 99.

Poród

Poród fizjologiczny jest aktem, podczas którego następuje urodzenie dziecka, łożyska i błon płodowych....

Co się dzieje w trakcie porodu?

W przebiegu ciąży dochodzi do wielu zmian, które mają na celu osiągnięcie dojrzałości płodu, a co za tym idzie – umożliwiają mu rozpoczęcie życia poza ustrojem matki, a ciężarnej – zakończenie ciąży....

Współczesne zmiany w podejściu do ciąży i porodu

Od zarania dziejów opieka nad ciężarną i rodzącą spoczywała w rękach kobiet, które pomagały w odbyciu porodu fizjologicznego i patologicznego....

Pozycje w I okresie porodu

W każdej dziedzinie medycyny jedną z ważniejszych rzeczy jest postęp....

Porady

Liczba porad: 12.

Konflikt serologiczny

Mam grupę krwi A Rh-, mąż – 0 Rh+....

Czy moje drugie dziecko odziedziczy niedoczynność tarczycy?

Pięć lat temu moja córka urodziła się z niedoczynnością tarczycy....

Dyskopatia a ciąża

Dwa lata temu wykryto u mnie schorzenie kręgosłupa: na wysokości przestrzeni międzykręgowej L4-L5 centralno-lewoboczna wypuklina krążka międzykręgowego, która modeluje worek oponowy oraz lewy otwór międzykręgowy L4-L5 w jego dolnej części....

Anatomia

Liczba pojęć medycznych: 5.

Badania

Liczba badań: 2.

Oksytocyna

Oksytocyna to hormon wytwarzany w podwzgórzu....

Produkty degradacji fibrynogenu/fibryny (FDP, ang. fibrin/fibrinogen degradation products)

Produkty degradacji fibrynogenu i fibryny to fragmenty włóknika powstające w wyniku nasilenia procesu fibrynolizy – rozkładania zakrzepów wewnątrznaczyniowych....

Encyklopedia

Słownik języka polskiego