Artykuły

Liczba artykułów: 5.

Stopa cukrzycowa

Jednym z najistotniejszych powikłań występujących u osób z wieloletnim przebiegiem cukrzycy są różnorodne zmiany w obrębie kończyn dolnych, określane mianem zespołu stopy cukrzycowej....

Uszkodzenia nerwów obwodowych (neuropatia)

Uszkodzenie nerwów obwodowych jest najczęstszą przyczyną zaburzeń czucia....

Cukrzyca

Cukrzyca jest przewlekłym stanem chorobowym, którego zespół objawów jest następstwem zaburzeń przede wszystkim gospodarki węglowodanowej w organizmie, ale również wtórnych konsekwencji tego faktu....

Cukrzyca i sport

Cukrzyca do lat 80. XX w. była przeciwwskazaniem do uprawiania sportu wyczynowego. Obawy przed hipoglikemią sprawiały, że powszechnie zwalniano też dzieci z cukrzycą typu 1 z lekcji wychowania fizycznego. ...

Zmiany skórne w cukrzycy, cz. I

Cukrzyca zaliczana jest do chorób społecznych....

Porady

Liczba porad: 1.

Encyklopedia

Książki