Artykuły

Liczba artykułów: 240.

Przewlekłe „serce płucne”

Mianem tym określamy zespół objawów manifestujących się wtórnie w układzie krążenia, a zwłaszcza w sercu, w następstwie pierwotnych zmian chorobowych w układzie oddechowym lub zmian w naczyniach płucnych, doprowadzających do nadciśnienia w tętnicy płucnej i przewlekłego przeciążenia prawej komory (z przewlekłą niewydolnością prawokomorową włącznie)....

Wybrane skutki otyłości

Wspomnieliśmy o przyczynach i okolicznościach sprzyjających powstawaniu nadwagi, a także – o złych nawykach żywieniowych i zalecanych produktach pokarmowych....

Czy można ćwiczyć gdy jest się chorym? Rola wysiłku fizycznego w przebiegu chorób przewlekłych.

Wszyscy wiedzą, że sport to zdrowie i regularny wysiłek fizyczny pozwala utrzymać ciało w dobrej formie przez długie lata....

Aktywność fizyczna a choroby układu krążenia

Regularna aktywność fizyczna wpływa korzystnie na stan zdrowia i zmniejsza śmiertelność ogólną i sercowo-naczyniową zarówno osób zdrowych, jak i pacjentów z chorobami układu krążenia. Modyfikuje korzystnie czynniki ryzyka, takie jak nadciśnienie tętnicze, masa ciała, cholesterol i cukrzyca typu 2. ...

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie jest ważnym powodem niewydolności serca, ponieważ wymaga od mięśnia sercowego trudu wtłaczania krwi do tętnic, w których panuje wysokie ciśnienie....

Choroba Kawasaki

Choroba Kawasaki pierwszy raz została opisana przez japońskiego pediatrę doktora Tomisaku Kawasaki w 1967 roku....

Jak czytać elektrokardiogram?

Badanie elektrokardiograficzne należy do podstawowych i rutynowych badań u każdego chorego z dolegliwościami, które mogą być związane z czynnością serca....

Zawał mięśnia sercowego

Zawał mięśnia sercowego jest jednym z najpoważniejszych zdarzeń w obszarze chorób układu krążenia....

Arytmia

Każdy wie, że zdrowe serce bije miarowo, niczym akompaniament perkusyjny muzyki rozrywkowej....

Nowe substancje psychoaktywne

Nowe substancje psychoaktywne (NSP) znane są w Polsce pod nazwą „dopalacze” albo „środki zastępcze”. Są to jednak raczej „nowe narkotyki”, w oficjalnym opisie – „analogi środków odurzających lub substancji psychotropowych, stosowane w takich samych celach jak te środki czy substancje, które są wymienione w załącznikach do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a których posiadanie jest uznane za nielegalne i jest karane”. ...

Skutki zdrowotne palenia, cz. II

Oprócz szkodliwego wpływu na układ oddechowy, substancje zawarte w dymie tytoniowym wywierają szereg innych niekorzystnych oddziaływań: od zmian w wyglądzie poczynając, a na zaburzeniach funkcji rozrodczych skończywszy....

Zalecenia dietetyczne w profilaktyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego

Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób na świecie....

Wady serca

Istotą wady serca jest anatomiczno-czynnościowa nieprawidłowość w połączeniu (lub połączeniach) między poszczególnymi jamami serca, między jamami serca a dużymi naczyniami, lub też między samymi dużymi naczyniami....

Choroby zapalne serca

Mianem tym obejmujemy stany chorobowe serca powstałe na tle zakaźnym (bakteryjnym, wirusowym) lub toksycznym,...

Zaburzenia rytmu serca

Liczne obserwacje kliniczne wykazały, że fakt odczuwania przez pacjenta nierytmicznej lub przyspieszonej czynności serca nie zawsze stanowi wskazanie do leczenia....

Zaburzenia rytmu serca

Serce ma możliwości wytwarzania rytmicznych skurczów w tzw. węźle zatokowym oraz przez specjalne włókna tzw. układu przewodzenia tych bodźców do poszczególnych części serca....

Choroba niedokrwienna serca

Istotą niedokrwiennej choroby serca jest dysproporcja między faktycznym (aktualnym w danej chwili lub okresie) zapotrzebowaniem na tlen ze strony mięśnia sercowego a możliwością jego dostarczenia....

Niewydolność serca – jak powstaje i jak ją leczyć

Kolejny, niezwykle interesujący artykuł doktora Roberta Zymlinskiego – specjalisty kardiologa z Wrocławia....

Niewydolność serca, niewydolność krążenia

Niewydolność krążenia, czyli nieprawidłowość krążenia krwi oraz pracy serca i naczyń, to przede wszystkim upośledzenie tłoczenia krwi przez serce....

Książki